Hội thảo loại trừ HCFC-22 trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí và Polyol trộn sẵn HCFC -141b trong sản xuất xốp

Ngày 15/08/2015 tại Hồ Chí Minh, Hội thảo loại trừ HCFC-22 trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí và Polyol trộn sẵn HCFC -141b trong sản xuất xốp được tổ chức bởi Cục khí tượng Thủy Văn và biến đổi khí hậu