Dự án đã tham gia

Hội thảo “ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 2018

Hội thảo “ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4” tháng 8/2018

Sáng 21-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Hội thảo là một trong những hoạt động hướng tới Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13-9. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt của đời sống xã hội. Đánh giá đúng tầm vóc và nhận thức được tác động của cuộc cách mạng này đối với mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức và mỗi người dân là rất quan trọng. “Với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ. Những quốc gia đang phát triển như các nước ASEAN nếu tạo dựng được môi trường thuận lợi cho cái mới nảy nở, lan tỏa, khuyến khích mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới đến từ đổi mới sáng tạo, thì hoàn toàn có cơ hội phát triển nhanh, bền vững, và bao trùm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Hình ảnh từ hội thảo mà Vietcenter tham gia