Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 39

Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 39

Với chủ đề ‘‘Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững”, hội nghị năm nay đã thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu quốc tế, gồm các đại biểu Cảnh sát 10 nước ASEAN, và các nước đối tác, đối thoại,quan sát viên, đại diện Interpol, Hiệp hội ASEAN.

Vietcenter Event là đơn vị vinh dự được tham gia tổ chức Hội Nghi. Dưới đây là những hình ảnh của công ty trong quá trình tổ chức hội nghị từ ngày 17/9/2019 – 20/9/2019.

aseanapol 39

 

aseanapol 39

 

aseanapol 39

 

aseanapol 39

 

aseanapol 39

 

 

aseanapol 39