Hội nghị Khoa học kiểm nghiệm thực phẩm 2018

Hội nghị do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp Cục An toàn thực phẩm tổ chức diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10 là một sự kiện quan trọng của ngành kiểm nghiệm thực phẩm.

Hội nghị có sự tham gia báo cáo của các nhà khoa học hàng đầu thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị kiểm nghiệm. Hội nghị công bố và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong kiểm nghiệm thực phẩm của Việt Nam và quốc tế.

Hình ảnh từ hội nghị 

Hình ảnh từ hội nghị