Hội thảo Hướng tới cộng đồng APEC năng động, tự cường, gắn kết

Hội thảo “Năm APEC Việt Nam 2015: Hướng tới cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết”, diễn ra sáng 24/6, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần kịp thời đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành, chuyển mạnh sang tư duy “chủ động đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến” cho Năm APEC Việt Nam 2015